Aktywna tablica – program dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło program wsparcia dla szkół „Aktywna tablica”, w ramach którego placówki edukacyjne mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 14 tys. zł na zakup urządzeń audiowizualnych. Program będzie realizowany w latach 2017–2019.

 

Dzięki programowi „Aktywna tablica” placówki edukacyjne w całej Polsce będą mogły uzyskać dofinansowanie na niezbędną nowoczesną infrastrukturę audiowizualną w postaci: tablic interaktywnych, projektorów, głośników oraz interaktywnych monitorów dotykowych.

Program „Aktywna tablica” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w nowocześnie wyposażonych szkołach. Dzięki interaktywnym pomocom dydaktycznym szkoła otwiera się na nowe możliwości, stwarzając sprzyjające warunki do aktywnego uczenia się.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w szkołach sprzyja również komunikacji, pobudza kreatywność i zaangażowanie uczniów.

Harmonogram programu „Aktywna tablica”:

  1. Złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r.
  2. Złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 15 września 2017 r.
  3. Kwalifikacja wniosków do 27 września 2017 r.
  4. Przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 października 2017 r.
  5. Wykorzystanie wsparcia finansowego w ramach programu do 31 grudnia 2017 r.

Więcej o urządzeniach interaktywnych dla szkół oraz pomoc w zakresie doboru sprzętu tutaj.