Cisco Meraki

Cisco Meraki to rozwiązanie chmurowe zapewniające bezpieczeństwo nowej generacji i umożliwiające intuicyjne zarządzanie wszystkimi urządzeniami tworzącymi sieć przewodową i bezprzewodową, upraszczając wszelkie procesy i działania z tym związane. cisco meraki

Cisco Meraki w skrócie

Sieci mobilne (LAN)
 • zabezpieczenia trendu BYOD za pomocą zasad zapory zorientowanej na urządzenie
 • Air Marshal Meraki – czołowy w swojej klasie system, który wykrywa włamania do sieci bezprzewodowej i zapobiega im
 • zintegrowany system MDM służący do zabezpieczenia połączonych z siecią urządzeń przenośnych

Urządzenia zabezpieczające

 • niewymagająca konfiguracji międzyoddziałowa sieć VPN
 • zapora w warstwie 3-7
 • mechanizm filtrowania zawartości dostosowany do ponad miliarda adresów URL
 • funkcja wykrywania włamań
 • funkcje sieci wielooddziałowej, takie jak: buforowanie sieci web, wiązanie połączeń i synchronizacja konfiguracji.

Przełączniki sieci Ethernet

Przełączniki dostępu i przełączniki agregujące są wyposażone w:
 • funkcje automatycznego fingerprintingu i klasyfikacji urządzeń sieciowych
 • usługę QoS kluczowych aplikacji biznesowych
 • 802.1X
 • topologię sieci
 • stos wirtualny.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

 • zabezpieczenie i zarządzanie połączonymi z siecią urządzeniami iOS, Android, Chromebook, Mac i PC
 • szyfrowanie i kody dostępu
 • wprowadzanie ustawień bezpieczeństwa sieci WiFi i VPN
 • możliwość bezpośredniej instalacji aplikacji mobilnych w urządzeniach użytkowników.
Wszystkie produkty Meraki podlegają centralnemu zarządzaniu z bezpiecznej platformy chmurowej klasy korporacyjnej. Chmura Meraki poza tym, że jest certyfikowana na poziomie PCI level 1, to również wyposażona została w szeroką gamę narzędzi zabezpieczających, obejmujących m.in. uwierzytelnienie dwuskładnikowe. Szczegółowe informacje na temat Cisco Meraki tutaj.