Szyfrowanie danych

Praktycznie na każdym urządzeniu biznesowym znajdują się dane, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce, narażając tym samym firmę na utratę reputacji i zaufania wśród klientów oraz kontrahentów, a co za tym idzie – na poważne straty finansowe.

 

Mówiąc o konsekwencjach, jakie grożą organizacjom w przypadku wycieku wrażliwych danych, trzeba jeszcze wspomnieć o karach finansowych nakładanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co będzie egzekwowane wraz w wejściem w życie rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Continue Reading “Szyfrowanie danych”

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) firmy zobowiązane są do bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym, a tym samym do wdrożenia rozwiązań IT, które pomogą im dostosować posiadaną infrastrukturę sieciową do wymagań nałożonych przez prawo unijne

ochrona danych osobowych
Czego dotyczą główne zmiany?

 

Continue Reading “Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie”

RODO – co czeka podmioty przetwarzające dane?

RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) – wchodzi w życie w maju 2018 roku. Czasu zatem pozostało niewiele, a wymagań jakie muszą spełnić wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe jest sporo.

GDPR General Data Protection Regulation

Celem RODO jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych wszystkich obywateli UE. W związku z tym podmioty przetwarzające dane osobowe – zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne – muszą dostosować się do nowych regulacji do 25 maja 2018 roku (w tym również te podmioty, które nie mają swojej siedziby na obszarze UE, ale przetwarzają dane obywateli UE). Continue Reading “RODO – co czeka podmioty przetwarzające dane?”